Rekvizitlar

Rekvizit(Byudjet) 

Hisob raqam

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi h/r: 23402000300100001010

INN

201122919

MFO

00014(XKKM Markaziy bank)

SHXR

100010860334017094100054001

INN

202629404

 

Rekvizit(Kontrakt) 

Hisob raqam

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi h/r: 23402000300100001010

INN

201122919

MFO

00014(XKKM Markaziy bank)

SHXR

400910860334017950100054001

INN

202629404

 

Rekvizit(Rivojlantirish jamgarmasi) 

Hisob raqam

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi h/r: 23402000300100001010

INN

201122919

MFO

00014(XKKM Markaziy bank)

SHXR

400110860334017950100054001

INN

202629404