+99862 224 84 84 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                      

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Ilmiy faoliyat

 
 Filialida 2015-2016 o’quv yilining aрrel oyida olimiadalarining I bosqichi
Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 29 mart 2016 yildagi 129- sonli buyrug’iga asosan Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida 2015-2016 o’quv yilining aрrel oyida quyidagi fanlar bo’yicha fan olimiadalarining I bosqichi o’tkazildi. Ibosqichda quyidagi talabalar faxrli birinchi o’rinni egalladilar.

 1. Normal fiziologiya fanidan 204- A guruh talabasi Sadullaeva Amina,  ilmiy rahbari t.f.d., dotsent Shukurlaev Q.Sh. Olimрiadaning Iibosqichi TDSI da  13-14  mayda bo’lib o’tdi.

2.  Jarrohlik fanidan702- A guruh talabasi Yaqubov Davron, ilmiy rahbari t.f.n.,dotsent D.Yu. Botirov. Olimрiadaning II bosqichi TTAda 11- 12 mayda bo’lib o’tdi.

 3. Рediatriya fanidan 523- A guruh talabasi Jumanova Mavluda, ilmiyrahbari t.f.n., dotsent K.D. Nazarov. Olimрiadaning I bosqichi TРTIda 13–14 mayda bo’lib o’tdi.

 4. Mikrobiologiya fanidan 321- B guruh  talabasi Ro’zmatov Shohrux ilmiy rahbari t.f.n., dotsentO.Q. Sadullaev. Olimpiadaning II bosqichi ToshPTIda 16- 17 mayda bo’lib o’tdi.

 5. Terapiya fanidan 703- A guruh talabasi Ayitboev Quvondiq, ilmiy raxbari t.f.d., prof. Yusupova M.A.Olim’iadaning II bosqichi SamDTIda    13 – 14 mayda bo’lib o’tdi.

6. Ingliz tili (umumkasbiy fanlar)  fanidan 304- A talabasi Djumabaev Ruslan, ilmiy rahbari Z.R. Dzugaeva. Olimpiadaning II bosqichi SamDCHTIda 11- 12 mayda bo’lib o’tdi.

7. Patologik fiziologiya (umumkasbiy fanlar) fanidan 304- A guruh talabasi Kim Andrey, ilmiy rahbari katta o’qituvchi U.A. Qalandarova. Olimpiadaning  II bosqichi BuxDTIda 13 -14 mayda bo’lib o’tdi.

8. Farmakologiya (umumkasbiy fanlar) fanidan 304- A guruh talabasi Asqarov Adxambek, ilmiy raxbari t.f.d., prof. S.R. Ismoilov. Olimpiadaning II bosqichi ToshFarIda 13 – 14 may kunlari bo’lib o’tdi.

Respublika fan olimpiadalarining II bosqich natijalari:

Respublika fan olimpiadalarining II bosqich natijalariga ko’ra Farmakologiya (umumkasbiy fanlar) fanidan 304- A guruh talabasi Asqarov Adxambek, ilmiy raxbari t.f.d., prof. S.R. Ismoilov faxrli 2- o’rinni egalladi.

 

 

 

 

Fan nomzodining F.I.SH.

 

Lavozimi

Doktorlik dissertatsiyasi mavzusi

 

Rejalashtirilayotgan

himoya

qilish yili

O’zbek tilida

Rus tilida

1

Yakubov Komil Ruzmetovich

Ma’naviyat va ma’rifat ishlari bo’yicha direkto ro’rinbosari (2015 y)

Keskin kontinental iqlim sharoitida kremniyli quyosh  elementlaridan foydalanishni samarador usullari

Методы эффективного использования кремниевых солнечных элементов в резко континентальных климатических условиях  

2019 y

2

Samandarova Barno Sultonovna

Tabiiy fanlar va mikrobiologiya kafedrasi dotsenti(2007)

Emizuvchi ayollar ko’krak suti maxalliy immunitet omillari va qo’zgatuvchilar orasidagi bogligining tasnifi

Микробиологическая характеристика и диагностическая ценность грибов рода Саndida при кожных и гинекологических заболиваниях

2019 y

3

Allaberganova Zumrad Sotimbaevna

Tabiiy fanlar va mikrobiologiya kafedrasi dotsenti (2008)

Teri va ginekologik kasalliklarda Candida avlodi zamburuglarining mikrobiologik tasnifi va tashxisiy qiymati

Характеристика взаимосвязи  возбудителей и факторов местного иммунитета грудного молока у лактирующих женщин

2019 y

4

Ibragimov Xamza Aminbaevich

Tabiiy fanlar va mikrobiologiya kafedrasi assistsenti (2016)

G’o’zaning navlariaro duragaylashda changlanish va urug’lanish jarayoni sharoitini optimallashtirish

Оптимизация условий процесса опыления и оплодотворения при межсортовом скрещивании хлопчатника

2020 y

5

Raximov Baxtiyar Saidovich

Normal fiziologiya, biofizika va informatika kafedrasi mudiri (2015)

Veyvlet funksiyalar iyordamida gitezkoralgaritmlar va protsessorvositalari

Алгоритмы и процессорные средства на основе вейвлет функций

2020 y

6

Iskandarova Munavvar Iskandarovna

Ijtimoiy fanlar kafedrasi dotsenti (2015)

Bozor iqtisodiyoti sharoitida fermer xo’jaliklarida ijara va ijara munosabatlari samaradorligini oshirish (paxtachilik misolida)

Повышения эффективности отношений фермерского хозяйствование в условиях рыночной экономики

2019 y

7

Olimova Dono Shokirovna

Tillar, pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri(2015)

Oliy pedagogik tahlim tizimida bo’lajak o’qituvchilarning kommunikativ ko’nikma va mahoratlarini shakllantirish

Формирование коммуникативных умений и мастерство будущих учителей в системе высщего педагогического образования

2021 y

8

Yuldashev Baxrom Sobirjanovich

O’quv ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari(2015 y.)

Transport jarohatlarida yuzaga keladigan asoratlarning ijtimoiy aspektlari

Социальные аспекты осложнений возникающих при автотранспортных повреждениях

2020 y

9

Matkarimova Dilfuza Saburovna

Ilmiy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari(2015 y.)

Janubiy Orol bo’yi mintaqasida chaqiriqqacha bo’lgan yoshlarda ayrim gemorogikdiatezlarningklinik-laborator, malyukulyar-genetikxususiyatlarivadiagnostikasini optimallashtirish

Клинико-лабораторные и молекулярно-генетические особенности и оптимизация диагностики некоторых геморрагических диатезов у допризывников Приаралья

2017 y

10

Xodjanova Tuyg’unoy Raxmonberdievna

UASHlarni tayyorlash va malakasinioshirishmarkazi dotsenti (2015)

Orol bo’yi hududi Sog’likni saqlash tizimi birlamchi bo’g’inida arterial gipertenziyani profilaktikasi va davolash chora tadbirlarini takomillashtirish

Совершенствование профилактических и лечебных мероприятий артериальной гипертензии в Приаралье на уровне первичного звена здравоохранения

2022 y

11

Djumaniyazova Zulxumor Farxadovna

IKP va ichki kasalliklar kafedrasi mudiri (2015)

Orol bo’yi hududida glomerulonefritlarning klinik xususiyatlari

Особенности гломерулонефритов в условиях Приаралья

2020 y

12

Raxmetova Malika Raximovna

UASH tayyorlash kafedrasi dotsenti(2006)

Xorazm viloyati bolalar va o’smirlarining rivojlanishiga yod tanqisligining tasiri

Влияние йодногодефецита на рост и развитие детей и подростков в Хорезмской области

2020 y

13

Botirov Davron Yusupovich

Fakultet va gospital jarrohlik kafedrasi mudiri (2013)

Simultanlaporaskopik operatsiyalar

Усовершенствование тактика методов лечения симультанных лапароскопическихоперациях

2020 y

14

Ro’zmetov Ulug’bek Avezmetovich

Anatomiya, operativjarrohlik, patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi mudiri (2008)

Maxalliy qon to’xtatuvchi gemostatik “Gemotsel” ning parenximatozag’zolar operatsiyalarida qo’llanilishi

Местный кровоостанавливающий гемостатик "Гемоцель" при операциях на паринхиматозных органах

2019 y

15

Atajanov Ulug’bek Jumanazarovich

Bolalar jarrohligi, anesteziologiya va reanimatologiya, stomatologiya kafedrasi dotsenti(1997)

Xazm tizimida bo’ladigan kasalliklarda siydik yo’llarida bo’ladigan o’zgarishlar va ularning korrektsiyasi

Изменение вмочевыделительной системы организма при заболеваниях пищеварительной системы в регионах Приаралье и их коррекция

2020 y

16

Otaxanov Botir Rejabovich

Umumiy jarrohlik, travmatologiya va ortopediya kafedrasi kattao’qituvchisi(2012)

Orol bo’yi xududida keksa bemorlarda Son suyagi boshchasinin gendoprotezlashning o’ziga xosxususiyatlari

Особенности эндопротезирование головки бедренной кости у пожилых больных в Приаральных регионах

2022 y

17

Otajanov Odilbek Razzaqberganovich

Umumiy jarrohlik, travmatologiya va ortopediya kafedrasi dotsenti(2006)

Yarali sistitlarni Janubiy Orol bo’yi xududidagi o’ziga xos kechimi

Особенности течение язвенного цистита в регионе Южного Приаралья

2021 y

18

Tuychieva Gulnoraxon Valievna

Akusherlik, ginekologiya va onkologiya kafedrasi dotsenti(1994)

Reproduktiv yoshdagi ayollarni avarial rezervini baxolashda antimyuller omilining o’rni

Антимюллеровқй гормон в оценке о вариального резерва у женўин репродуктивного возраста

2020 y

19

Matrizaeva Gulnora Djumaniyazovna

Akusherlik, ginekologiya va onkologiya kafedrasi mudiri(2013)

Reproduktiv yoshdagi ayollarda vaqtidan oldin tuxumdon yetishmovchiliginig enetik omilini aniqlash

генетический фактор развития преждевременной недостаточности яичников у жкнўинрекпродуктивнога возраста

2020 y

20

Xudayberganov Munis Ro’zibaevich

Gospital va poliklinik pediatriya kafedrasi mudiri(1999)

Bolalarda nazokomial sepsisetiologiyasi tashxisi va davosi

Этиология, диагностика и лечения назокомиальныйсессис у детей

2018 y

21

Nazarov Komil Dadaevich

Gospital va poliklinik pediatriya kafedrasi dotsenti(2007)

Janubiy orol bo’yi mintaqasidagi bolalarda glamerulonefritni klinik epidemiologik xususiyatlari

Клиника эпидемиологической особенности гломерулонефрита у детей Южного Приаралья

2020 y

22

Alimuxamedova Munavvar Rashidovna

BKP,pediatriya va oliy hamshiralik ishi kafedrasi mudiri(1995)

Janubiy Orol bo’yi xududidagi bolalarda dismetabolik nefropatiyalar klinikoepidemiologik xususiyatlari

Клинико- эпидемиологические особенности дисметаболической нефропатии у детей Южного Приаралья

2018 y

23

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Fakultet va gospital jarrohlik kafedrasi kattao’qituvchisi(2015)

O’tkir va surunkali otitlar shaklllanishi mexanizmlarida klinika mikrobiologik bog’liqliklar o’rnini ilmiy asoslash

Научное обоснование место клинико-микробиологических взаимосвязи в механизмах формирования острых и хранических отитах

2017 y

24

Xudayberganov Nurmamat Yusupovich

Asab va ruhiy kasalliklar kafedrasi dotsenti(2002)

Orol bo’yixududidaepilepsiyaningstrukturasi, davolash, profilaktikavareabilitatsiyausullarinitakomillashtirish

Изучение структуры усовершенствования лечения, профилактики и реабилитации эпилепсии в регионе Приаралья

2020 y

25

Shamuratova Gulnora Baxtiyarovna

Asab va ruhiy kasalliklar kafedrasi assistenti(2010)

Ishemik insult rivojlanishida artero trombotik jarayonning kelib chiqishi mexanizm va uning axamiyati

Механизм развития артеротромботического процесса и его значения развития ишемического инсульта

2020 y

26

Ismailov Olimboy

Anatomiya, operativ jarrohlik, patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi assistenti(2015)

Letal transport travmasi xollarida metereologik omillarni ta’sirini o’rganish masalalari

Изучение вопросы метериологическихдействий летальной исходе транспортной травмы 

2019 y

27

Yusupov Shavkat Raximboevich

Pediatriya fakulteti dekani (2015)

Bolalarda diareyali kasalliklar kechishining klinik xususiyatlari,davosi va profilaktikasini takomillashtirish

Особенности клинического течения диарейных заболеваний у детей, усовершенствовование лечение и профилактика     

2020 y

28

Sadullaev Otanazar Qodirovich

Tabiiy fanlar va mikrobiologiya kafedrasi mudiri(2015)

Ko’z infektsiyalarining mikorbiologik tasnifi va qo’zg’atuvchilarining asosiy taksonologik belgilari va riabelligining xususiyati

Микробиологическая характеристика основных таксономических признаков возбудителей и особенности вариабельности глазных инфекций

2019 y

29

Yusupova Orzigul Bobojonovna

Jamoat salomatligi, SSB, umumiy gigiena, jismoniy madaniyat va sport kafedrasi mudiri(2010)

Janubiy orol bo’yi xududidagi kichik maktab yoshidagi bolalarning to’g’ri ovqatlanishini gigienik asoslash

Гигиеническое обоснование рационализации питание детей младщего школьного возраста, проживающих в регионах Южного Приаралья

2020 y

30

Sapaeva Sharofat Aminbaevna

Anatomiya, operativ jarrohlik, patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi kattao’qituvchisi(2010)

Janubiy Orol bo’yi xududidagi o’smir bolalarning antropometrik ko’rsatkichlarini o’rganish

Изучение антропометрических показателей детей подростков в Южном Приаралье

2020 y

31

Omonova Gavhar Sultonovna

Farmakologiya, klinik farmakologiya va patologik fiziologiya kafedrasi dotsenti (2015)

Ayrim allergik xolatlarda ingichka ichakda oziq moddalarning so’rilishi: buzilish mexanizmlari, antigistamin vositalar bilan korrektsiyalash

Коррекция антигистаминимы средствами нарушения высасивания белков жиров и углеводов в тонкой кишке при некоторых аллергических состояниях 

2021 y

32

Masharipov Otaboy Olimovich

Davolash fakulteti dekani (2015)

Janubiy Orol bo’yi xududidagi maktab yoshigacha bo’lgan bolalarning antropometrik ko’rsatkichlarini o’rganish

Изучение антропометрических показателей детей дошкольного возраста в Южном Приаралье

2019 y

33

Yusupova Intizor Aminboevna

Umumiy jarrohlik travmatologiya va ortopediya kafedrasi assistenti

(2014)

Orol bo’yi regionida bo’ksa bo’g’imini endoprotezlashni o’ziga xosligi

Особенности эндопротезированиятазобёдренного сустава в условиях Приаралья

2020 y

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.


          


 

 

BIZNING MANZIL

O'zbekiston, Urganch shahri

Al-Xorazmiy ko'chasi 28-uy

Tel +(99862) 224 84 84

Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Transport: 7-19 avtobus

Biz ijtimoiy tarmoqlarda

   


Copyright © 2018 ТMА Urgench Branch. All Rights Reserved.